Ebben a szabályzatban információkat találsz rólunk, és az általános vásárlási szabályokról.

Általános Szerződési Feltételek

1. § A weboldal tulajdonosa, az Éttermek Éjszakájának szervezője

Cégnév: Seethaler Consulting Kft.
Székhely és számlázási cím: 2335 Taksony, Mansfeld Péter utca 9. 2.
Adószám: 23963472-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-214191

Internetes címe: www.ettermekejszakaja.hu
Elektronikus elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszám: +36 20 983 7723

2. § A Vásárló

Vásárló: aki a Szolgáltatótól a Éttermek Éjszakája Webáruház internetes oldalain megjelölt szolgáltatásokat, termékeket megrendeli, illetve megvásárolja.

Vásárló csak 18 éven felüli magyarországi személy lehet. Vásárló a regisztrációval és vásárlással igazolja, hogy nagykorú, azaz elmúlt 18 éves. Szolgáltató ezen tényállást nem vizsgálja.

A megrendelés a Webáruház oldalain megjelölt módon és feltételek szerint adható le, a fenti internetes oldalak valamelyikén történt előzetes regisztrációt követően, vagy regisztráció nélkül. A regisztráció csak megrendeléskor történhet, a Vásárló adatai megadásával. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket kizárólag a regisztrált, interneten keresztül megrendelő Vásárlói részére biztosítson.

3. § A szerződés tárgya, létrejötte

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása és hatálya

A Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő szerződés tárgyát a Éttermek Éjszakája Webáruház internetes oldalain megjelölt szolgáltatások, termékek (áruk) képezik. A szerződéskötés nyelve magyar. A termékek lényeges tulajdonságait és jellemzőit az egyes termékeknél Webáruházunk minden esetben feltünteti. Az áru megrendelése a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak minősül. A szerződés a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásának megérkezésével jön létre. A szerződés létrejöttének további lényeges előfeltétele a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek elfogadása.

A Webáruház internetes oldalain történő rendelés az Általános Szerződési Feltételek elfogadásának minősül. Az egyes szerződés kötések nem minősülnek írásban megkötött szerződéseknek, azok nem kerülnek iktatásra, az egyes szerződések későbbiekben nem kereshetőek vissza és nem utalnak egyéb magatartási kódexre. Az egyedi elbírálásban részesült Vásárlók a Szolgáltató előzetes tájékoztatását követően, a rendelési szándék megerősítésével fogadják el az Általános Szerződési Feltételeket. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadását a nem regisztrált Vásárló a számla átvételekor külön is megerősíti.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása – az előzetes figyelemfelhívó tájékoztatást követően – a közzétételkor lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a webáruház-szolgáltatást biztosítja. A megkötött szerződésekre a megkötésükkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket kell alkalmazni.

Viszonteladók, állandó partnerek, projekt rendelések (a továbbiakban: kiemelt ügyfelek) esetében egyedi megállapodás alapján lehetőség van a jelen általános szerződési feltételektől eltérő, egyedi feltételek biztosítására. Ha a kiemelt ügyfelekkel kötött egyedi megállapodás valamely rendelkezése eltér az Általános Szerződési Feltétel bármely rendelkezésétől, az egyedi megállapodásban rögzített rendelkezés irányadó. A fogyasztóvédelemi törvény alapján fogyasztónak minősülő Vásárlóinkat megillető speciális jogosultságok tekintetében a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi előírások irányadók. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében a Vásárló akkor minősül fogyasztónak, ha olyan magánszemély, aki az árut önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében rendeli, illetve vásárolja meg. A gazdálkodó szervezetek, beleértve az egyéni vállalkozókat is, a törvényi szabályozás értelmében nem minősülnek fogyasztónak, ezért a fogyasztókat megillető speciális jogosultságok nem illetik meg őket, illetve a fogyasztói szerződéshez [Ptk. 685. § e) pontja] kapcsolódó speciális rendelkezések (pl. a 10. § szerinti elállási jog és a fogyasztókra vonatkozó kedvezőbb jótállási és szavatossági feltételek) a gazdálkodó szervezetekre nem vonatkoznak. Esetükben az általános szabályok irányadók.

Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások irányadóak.

4. § A megrendelés

A megrendelés a regisztrációt követően vagy regisztráció nélkül a Webáruház internetes oldalain keresztül lehetséges. A Szolgáltató a nem Webáruházon keresztül leadott megrendelést is elfogadhatja, mérlegelés alapján. A Szolgáltató, amennyiben az adatok valódisága kérdéses vagy az adatok értelmezhetetlenek, az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítheti. A Szolgáltató a Vásárló megrendelését a Vásárló által megadott e-mail címre küldött e-mailben igazolja vissza. A megrendelés törlése a visszaigazolás megküldéséig, a Szolgáltató által megadott e-mail címen vagy a Kapcsolat linken található ügyfélszolgálati felületen lehetséges. A Szolgáltató visszaigazolásának megérkezését követően a megrendelés törlésére nincs lehetőség.

5. § A termékek tulajdonjogának fenntartása a vételár teljes kiegyenlítéséig

A Szolgáltató a megrendelt áruk tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A Vásárló a teljes vételár kifizetésének időpontjáig az áru tulajdonjogát nem adhatja tovább harmadik személynek, azt bérbe nem adhatja, illetve nem terhelheti meg.

Az egyes rendezvények esetén a helyszínen közvetlenül a vendéglátóhelynek fizetendő összeg is felmerül, melyről Szolgáltató az egyes rendezvények aloldalán előre tájékoztatja Vásárlót. A helyszínen fizetendő díj meg nem fizetése esetén Szolgáltató utólagosan számlát állít ki Vásárlónak, aki utalással teljesíti a díjat. Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót, hogy a díj nem fizetése esetén követelésbehajtást indít a követeléskezelő partnere révén.

6. § Árak

A megrendelésre a Webáruházban feltüntetett aktuális árak érvényesek. A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. Amennyiben a Szolgáltató élt az árváltoztatás jogával, e-mailben vagy telefonon egyeztetés végett megkeresi a Vásárlót. A korábbi áron történt megrendelést a Szolgáltató ebben az esetben nem tekinti érvényesnek. Ugyanez a rendelkezés irányadó arra az esetre, ha technikai hiba miatt téves ár vagy egyéb elírás jelenik meg a Webáruház honlapján. Az érvénytelen megrendelés alapján a szerződés semmilyen esetben nem jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között, abban az esetben sem, ha időközben a Szolgáltató az érvénytelen megrendelésről automatikus visszaigazolást küldött. A Webáruház oldalait a legjobb tudásunk szerint igyekszünk karbantartani és frissíteni, az esetlegesen előforduló hibákért felelősséget nem tudunk vállalni. Az oldalon feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák, a Szolgáltató a nettó árat csak a bruttó ár pontos feltüntetésével teszi közzé.

7. § Szállítás

A megrendelt jegyek kiszállítása online történik, igénybe vétel pedig az adott rendezvény helyszínen.

8. § Fizetési módok és számlázás

A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét banki utalással vagy bankkártyás fizetéssel a megrendelés feladásakor teljesíti. Banki átutalás esetén a megrendelést kizárólag a vételár beérkezését követően igazoljuk vissza, a visszaélések elkerülése érdekében. A visszaigazolást haladéktalanul megküldjük, amennyiben a Vásárló az átutalás igazolását e-mailben megküldi részünkre. Az átutalási igazolás megküldése tehát lehetővé teszi az ügymenet meggyorsítását.

Az online bankkártyás fizetések az OTP Simplepay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó OTP Bank a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény.

9. § Elállási jog

A Szolgáltató a megvásárolt jegyeket nem váltja vissza, nem cseréli be. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése l) pontja alapján az elállási jog, illetve felmondási jog nem gyakorolható, ha a szolgáltatás egy meghatározott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Erre tekintettel a jelen ÁSZF alapján történő jegyértékesítés tekintetében nem alkalmazandó a Kormányrendelet 20. §-a szerinti, a fogyasztókat egyébként megillető elállási és felmondási jog.

A rendezvény időpontjának megkezdéséig a helyszínen amennyiben nem jelenik meg a Vásárló, úgy helyfoglalása törlődik, teltház esetén ezután nem garantáljuk az ülőhelyet. Amennyiben adott este az esemény leírásában feltüntetett kezdés időpontjáig nem érkezik meg a Vásárló, úgy a jegyár nem jár vissza. 

Belépőt legkésőbb a rendezvény kezdő időpontja előtti 24 óráig lehet vásárolni.

A jegyek visszaváltására műsorváltozás és az előadás elmaradásának esetében van lehetőség.

10. § Szerzői jog

A Webáruház honlapjának teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A személyes használat céljából történő letöltéshez, tároláshoz és kinyomtatáshoz a Szolgáltató hozzájárul. A Szolgáltató ezen felül kizárólag abban az esetben járul hozzá a Webáruház honlapjának, illetve adatbázisának felhasználásához, amennyiben a felhasználó kizárólag a Szolgáltatótól rendeli meg a Webáruház honlapján feltüntetett termékeket. Ebben az esetben a felhasználáshoz a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges, amelyet erre vonatkozó kérelem esetén adunk meg. Egyebekben a Szolgáltató minden szerzői jogot fenntart és semmilyen felhatalmazást nem ad a Webáruház oldalaival kapcsolatban. A Szolgáltató hozzájárulása nélküli felhasználás a szerzői jogok megsértését valósítja meg, ami jogkövetkezményeket von maga után. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

11. § Egyéb feltételek

A Szervező a műsor- és szereplőváltozás jogát fenntartja.

A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a Szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Rendezvényszervező, sem a Szolgáltató felé semmilyen igényt.

Szabad téren megrendezett Rendezvény esetében a Rendezvényszervezőnek lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni.

A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse.

Amennyiben a rendezvény olyan, elháríthatatlan külső okból (vis maior) hiúsul meg, amelyet a szerződő felek egyike sem képes befolyásolni, a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, járványügyi hatósági határozat, intézkedés vagy javaslat, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható és elháríthatatlan akadály, vagy a Rendezvényszervezőnek a járvánnyal kapcsolatos okból meghozott döntése következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. Amennyiben a fent felsorolt körülmények következményeképpen egy Rendezvény lemondására kerül, erről a Szolgáltató a lehető leghamarabb értesíti a Vásárlókat.

Szolgáltató a rendezvény helyszínén felmerülő semmiféle káreseményért, balesetért, vagy hatósági bírságért felelősséget nem vállal.

Szolgáltató kijelenti, hogy a maximális látogatószám erejéig köteles biztosítani a rendezvényre az érvényes belépőjeggyel rendelkező, vagy belépőjegyet a helyszínen megvásárolni kívánó vendégek számára az akadálytalan belépést, amennyiben azok a rendezvényre érvényes házirendet betartják.

Amennyiben Szolgáltató a rögzített helyszíntől, időponttól vagy egyedi körülménytől jelen szerződés hatályba lépését követően eltérni kíván, arról köteles Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni.

Budapest, 2020.06.04. / Utoljára módosítva: 2024.06.11.

Seethaler Consulting Kft.